Zarząd Koła Łowieckiego nr 3 „Cyranka” w Lęborku

 

KOMUNIKATY

 

Nasz Kolega potrzebuje wsparcia w walce z chorobą. Poniżej link z danymi umożliwiającymi przekazanie funduszy na leczenie.

Pomóż obudzić Roberta >>

 

 

 

 

 


DO WIADOMOŚCI:

 

 
Koledzy jako, że zgodnie do § 40 Statutu PZŁ zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie, wysłane za potwierdzeniem odbioru do każdego członka koła oraz zgodnie do § 107 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia może wyrazić pisemną zgodę na dostarczanie mu korespondencji drogą elektroniczną, uprzejmie proszę o oświadczenie woli w tym zakresie i odpowiedź w dowolnej formie (najlepiej e-mail zwrotny) czy wyrażacie zgodę na dostarczanie Wam korespondencji drogą elektroniczną?

 

 

 

 


ODWOŁADNIE

  • Zgodnie z poprzednimi poleceniami Pana Ministra Środowiska oraz Głównego Lekarza Weterynarii którzy zarządzili polowania wielkoobszarowe w terminach 12, 19, 26 styczeń 2019r. nakazują nam w dniu dzisiejszym je odwołać. W związku z powyższym prosimy koła o odwołanie zaplanowanych polowań wielkoobszarowych. Przepraszamy za zaistniałe zmiany.       x
Darz Bór
Andrzej Wójcik
 
Zgodnie do przedstawionych w poprzedniej wiadomości  wytycznych zarząd koła odwołuje wszystkie polowania wymienione w komunikacie nr 1/19 z dnia 05 stycznia br. W załączeniu przedmiotowy (nieaktualny już) komunikat.
 
>>> L.dz. 1/19 <<<
 
  • Pismo dotyczące organizacji polowań wielkoobszarowych w wyznaczonych dniach przez Ministra Środowiska.

 

>>> Zalecenia Ministra Środowiska <<<