Koło Łowieckie Nr 3 „Cyranka” w Lęborku

 

      Do czerwca 1951 roku, w ówczesnym powiecie lęborskim, funkcjonowało tylko jedno koło łowieckie skupiające wszystkich myśliwych powiatu noszące nazwę „Lęborskie Koło Łowieckie”. W czerwcu tego roku Albin Elwart rozpoczął starania o powołanie do życia nowego koła łowieckiego złożonego z funkcjonariuszy MO z terenu powiatu lęborskiego. Utworzona przez niego grupa założycielska wyłoniła spośród siebie pierwszy Zarząd Koła w składzie: Józef Dąbrowski – Prezes, Albin Elwart – Łowczy, Ernest Pałuboczko – Skarbnik, Jan Kaczorowski – Sekretarz, Stanisław Rol – członek zarządu.

    W następnym 1952 roku, Koło liczyło już czternastu członków. Oprócz wymienionego składu zarządu, byli to: Jan Pawłowski, Józef Reiter, Aleksander Nazowski, Bolesław Wojciechowicz, Czesław Miotk, Seweryn Zapała, Mieczysław Puchel, Antoni Kisielewicz oraz Zbigniew Horodecki.

    Równolegle z tworzeniem się struktury Koła jednym z najważniejszych zadań było pozyskanie obwodów łowieckich, ponieważ dotychczas polowano na terenach polnych w oparciu o umowę dzierżawy zawartą jeszcze w 1946 roku przez Lęborskie Koło Łowieckie, a na terenach leśnych na podstawie każdorazowego zezwolenia Administracji Leśnej.

     Polowania były jednak bardzo atrakcyjne, a pokot obfity. Starania o uzyskanie obwodów zostały zwieńczone sukcesem dopiero w 1954 roku. Wtedy koło uzyskało obwód nr 101 o powierzchni 5490 ha zwany „Wrzeście” oraz obwód nr 96 o powierzchni 3092 ha zwany ‘Kaczkowo”.

    W okresie pięćdziesięcioletniej historii Koło przeżywało zarówno wzniosłe jak i bardzo ciężkie chwile. W sierpniu 1957 roku, stwierdzono po raz pierwszy pomór dzików, w ciągu kilku miesięcy padło ponad 70% pogłowia tego gatunku. Pomór wygasł dopiero pod koniec zimy. Równie tragicznym momentem był przełom 1962 1963 roku, kiedy to duże opady śniegu i silne mrozy zdziesiątkowały pogłowie sarny.

    W 1952 roku Koło przybrało nazwę „Koło Łowieckie Gwardia” w Lęborku. Nazwę przyjęto od ówczesnych milicyjnych klubów sportowych, jednak ostatecznie Walne Zgromadzenie Koła uchwałą z dnia 26 marca 1966 roku przyjęło nazwę „Koła Łowieckiego nr 3 Cyranka „ w Lęborku. Według stanu z dnia31 października 1966 roku Koło liczyło dwudziestu dwóch członków. W roku 1997 powołano nowy skład Zarządu, byli to: Feliks Pawlikowski – Prezes, Wacław Kowalczyk- Łowczy, Wiesław Sobieraj – Skarbnik i Franciszek Piankowski – Sekretarz.

   Obecnie Koło „Cyranka” Liczy czterdziestu pięciu członków, a pracami na rzecz koła kieruje Zarząd w składzie: Tadeusz Sobolewski – Prezes, Jan Domaros – Łowczy, Arkadiusz Guzek – Sekretarz i Jerzy Wilkos – Skarbnik.