Sezon łowiecki 2018 / 2019

 

Łosie (objęte ochroną)

byki, klępy, łoszaki

-    -    -   

Jelenie szlachetne

byki

18.08 - 28.02

łanie

01.09 - 15.01

cielęta

01.09 - 28.02

Jelenie sika

byki, łanie, cielęta

29.09 - 15.01

Daniele

byki

01.09 - 28.02

łanie

01.09 - 15.01

cielęta

01.09 - 28.02

Sarny

kozły

11.05 - 30.09

kozy, koźlęta

29.09 - 15.01

Dziki

cały rok

Muflony

tryki

29.09 - 28.02

owce, jagnięta

29.09 - 15.01

Borsuki

01.09 - 02.12

Borsuki

w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem

cały rok

Tchórze, kuny (leśne i domowe)

01.09 - 31.03

Tchórze, kuny (leśne i domowe)

w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem

cały rok

Lisy

01.06 - 31.03

Lisy

w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą

cały rok

Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze

cały rok

Piżmaki

 

11.08 - 15.04

rybackie obręby hod.

cały rok

Zające szaraki
i dzikie króliki

odstrzał

01.11 - 01.01

odłowy

01.11 - 15.01

Bażanty

koguty

29.09 - 28.02

kury - w OHZ z hod.

30.09 - 31.01

Kuropatwy

odstrzał

11.09 - 21.10

odłowy

11.09 - 15.01

Kaczki - krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice

15.08 - 23.12

Gęsi: zbożowe, białoczelne

4 woj. zachodnie *

01.09 - 31.01

pozostałe woj.

01.09 - 23.12

Gęsi: gęgawy

4 woj. zachodnie *

01.09 - 15.01

pozostałe woj.

01.09 - 23.12

Łyski

15.08 - 23.12

Gołębie grzywacze

15.08 - 02.12

Słonki - nie ma już uroczych, wiosennych wzruszeń na wspaniałych ciągach

01.09 - 23.12

Jarząbki

01.09 - 02.12

Szakale złociste - obowiązuje od 1.03.2019.

01.08 - 28.02

Szakale złociste - obowiązuje od 1.03.2019.

w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą

cały rok

* dotyczy województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego